Polityka prywatności.
Dane, które są przekazywane przez formularz nie są nikomu udostępniane. Mają one na celu ułatwienie kontaktu pomiędzy zainteresowanymi stronami.


Wszystkie informacje zawarte na stronie nie mają charakteru oferty, są to tylko parametry poglądowe, które mają za zadanie zaprezentowanie przybliżonych warunków.